kirčiuoti

kirčiuoti
kirčiúoti, -iúoja, -iãvo 1. tr. lingv. žodžio skiemenį tvirčiau tarti, akcentuoti: Mokėti taisyklingai kirčiuoti žodžius taip pat labai svarbu . Kirčiuojamas skiemuo gali būti trumpas arba ilgas . Kirčiuotųjų skiemenų ilgųjų balsių ir dvibalsių dvejopą priegaidę dar tebeskiria visos lietuvių kalbos šnektos K.Būg. Veiksmažodžiai kirčio atžvilgiu bus buvę dvejopi: vieni kirčiavę šaknį, o kiti – galūnę K.Būg. Žodžio galo ilgieji nekirčiuotieji balsiai sutrumpėjo K.Būg. 2. tr. lingv. dėti kirčio ženklus: Duodu kiek daugiau ir kirčiuotų pavyzdžių J.Jabl. 3. intr. daryti kirtimo žymes: Atkragus dalgis kirčiuo[ja] Krkl. 4. tr. Jrb grėbliu daryti kirtimą (grėbiant šieną). \ kirčiuoti; iškirčiuoti; sukirčiuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kirčiuoti — kirčiúoti vksm. Rišliojè kalbojè ne visi̇̀ žõdžiai kirčiúojami …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • daugiaskiemenis — daugiaskiemẽnis, daugiaskiemẽnė bdv. Ar žinai̇̃, kai̇̃p kirčiúoti šiuõs daugiaskiemeniùs žodžiùs? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • daugiaskiemenė — daugiaskiemẽnis, daugiaskiemẽnė bdv. Ar žinai̇̃, kai̇̃p kirčiúoti šiuõs daugiaskiemeniùs žodžiùs? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dvejaip — dvejai̇̃p prv. Joni̇̀nių šveñtės pavadi̇̀nimą gãlima kirčiúoti dvejai̇̃p …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iš tikrųjų — iš tikrų̃jų prv. Àš iš tikrų̃jų nežinaũ, kai̇̃p rei̇̃kia kirčiúoti tą̃ žõdį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškirčiuoti — tr. kirčiais išmarginti: Svarinis kvartūgas buvo vis kirteliais iškirčiuotas, išlenciūguotas Ggr. kirčiuoti; iškirčiuoti; sukirčiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirčiavimas — kirčiãvimas sm. (1) NdŽ → kirčiuoti 1: Daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimas rš. Kirčiãvimo vadovėlis DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirčiuotumas — kirčiuotùmas sm. (2) → kirčiuotas (kirčiuoti 1): Dėl nekirčiuotumo antrasis sandas palengva silpnėjo rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rytietiškas — rytiẽtiškas, a adj. (1) DŽ, NdŽ 1. būdingas Rytų kraštams: Jo buvo platus, baltas, visai nerytietiškas veidas rš. Europoje atsirado ir tokių pasakų, kurios siužetu panašios į rytietiškas rš. Dragūnų ginklai liko tie patys kaip pėstininkų, tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukirčiuoti — tr. 1. lingv. sudėti, sužymėti kirčius, priegaides: Perrašykite straipsnelį, pabraukite kirčiuotus žodžių skiemenis ir pasistenkite sukirčiuoti, vartodami visus tris kirčio ženklus rš. 2. grėbliu padaryti kirtimą (grėbiant šieną): Turi šieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”